: Inicio » Educació i Salut, Portada » El CEIP M. Sanchis Guarner es regirà per la jornada continua el proper curs.

 

El CEIP Manuel Sanchis Guarner, ha optat per canviar l’horari dels propers tres cursos. La nova jornada entrarà en vigor a partir d’octubre. La Jornada Flexible o Contínua va ser aprovada en la consulta a les famílies celebrada el dia 25 d’Abril de 2018, amb el següent resultat: Si 167, No 51 sobre un cens total de 282. Amb aquest resultat se sumen a altres 90 escoles a tot la Comunitat València que han valorat aquest format com el més adaptable a les necessitats familiars.

GVA Conselleria d’Educació. 2018.04.26

resultats provisionals

En 90 escoles les famílies han votat a favor de modificar la jornada escolar i en 69 en contra

Per comarques, les dades provisionals indiquen que a Alacant en 20 centres s’ha votat a favor i en 8 en contra; a Castelló en 9 centres s’ha votat a favor i en 10 en contra, ia València en 61 centres s’ha votat a favor i en 51 en contra
Queden per verificar provisionalment dos centres de les comarques de València i un centre de les comarques de Castelló

 

València (26.04.18). La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport disposa de les primeres dades de participació i els resultats dels 162 centres educatius que ahir van realitzar les consultes per determinar la modificació del canvi d’horari en la jornada escolar, 28 pertanyents a les comarques d’Alacant , 20 a les comarques de Castelló i 114 a les de València.

A hores d’ara es tenen les dades provisionals de 159 centres on es van fer les votacions ahir. Queden per verificar provisionalment dos centres de les comarques de València i un centre de les comarques de Castelló.

Podien votar 44.170 pares i mares en tot el territori valencià, 8.495 dels quals corresponen a les comarques d’Alacant, 6.309 a les comarques de Castelló i 29.366 a les comarques de València.

Del total del cens, han participat en el procés de votacions el 70,25% dels pares i mares en tot el territori. A les comarques d’Alacant el 74,74% dels pares i mares; en les de Castelló, el 76,10%, i en les de València, el 67,70%.

Provisionalment, les famílies de 90 escoles d’Infantil i Primària han decidit, mitjançant consultes, canviar l’horari de la jornada escolar, i les famílies de 60 centres han decidit no canviar el tipus de jornada.

Pel que fa als resultats per comarques, dels 28 centres educatius convocats de les comarques d’Alacant es tenen dades de tots. D’aquests, en 20 centres s’ha votat a favor de la modificació de la jornada escolar i en 8 en contra.

A les comarques de Castelló hi havia 20 centres convocats i es tenen dades de 19. D’aquests, 9 centres han obtingut el sí a la modificació de l’horari de jornada escolar i 10 el no.

A les comarques de València havia 114 centres convocats i es tenen dades de 112. D’aquests, 61 centres han obtingut el sí a la modificació de l’horari de jornada escolar i 51 el no.

Un cop coneguts els resultats definitius i atesos els possibles recursos d’alçada, el director general de Política Educativa dictarà, abans del període de matriculació per al pròxim curs, l’autorització o no definitiva del canvi de jornada escolar.
Les modificacions es podran aplicar a partir d’octubre, coincidint amb el canvi a l’horari habitual de tot el curs.

L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s’ajustin a les millores previstes en el pla. L’avaluació es farà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.

Cal recordar que, actualment, en el curs 2017-2018, hi ha 522 centres que apliquen la jornada contínua. D’aquests, 341 pertanyen a les comarques d’Alacant, 44 a les de Castelló i 137 a les comarques de València.

Consultar dossier Generalitat

DOSSIER RESULTATS PROVISIONALS JORNADA ESCOLAR 2018 2019

© 2018 Portal de L'Olleria digitalcef.com