: Inicio » Cursos/Empleo » Bolsa de trabajo Ajuntament de Bellús

 

BOLSA DE TREBALL
Ajuntament de Bellús  25/10/2018

Per Resolució d’Alcaldia, de data 05 de juliol de 2018, es van aprovar les bases per a la constitució de borses de treball, per a les següents necessitats:  

  • Peó de jardineria, neteja viària i edificis
  • Peó gabinet psicopedagògic
  • Peó polivalent d’esports
  • Personal per a dependències municipals.

Per a més informació consultar l’edicte i les bases específiques del procediment selectiu per a la constitució que s’adjunten a continuació.

____________________________________________________

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 05 de julio de 2018, se aprobaron las bases para la constitución de bolsas de trabajo, para las siguientes necesidades:

  • Peón de jardinería, limpieza viaria y edificios
  • Peón gabinete psicopedagógico
  • Peón polivalente de deportes
  • Personal para dependencias municipales.

Para más información consultar el edicto y las bases específicas del procedimiento selectivo para la constitución que se adjuntan a continuación.

 

 

http://www.bellus.es/report/bolsa-treball

© 2018 Portal de L'Olleria digitalcef.com