: Inicio » Cursos/Empleo » Ofertas de ocupación: Responsables de departamento contable y de dpto RRHH

2019/00001

RESPONSABLE DEPARTAMENT COMPTABLE-FINANCER

REQUISITS MÍNIMS:

  • DIPLOMATURA EN CIÈNCIES EMPRESARIALS, GRAU O LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES, LLICENCIATURA O GRAU EN ECONÒMIQUES
  • VALORABLE FORMACIÓ EN FISCALITAT

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:

  • ELABORACIÓ DE LA COMPTABILITAT, ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE LIQUIDACIONS D’IMPOSTOS (IVA, IRPF, ISO, etc), INFORMES FINANCERS, TRÀMITS DAVANT L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA MITJANÇANT LA SEUA PLATAFORMA

ES VALORARA EXPERIÈNCIA EN LA FUNCIONS REQUERIDES

1

https://lolleria.portalemp.com/ofertas.html?fo=172

______________________________________________

 

2019/00002

RESPONSABLE DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS

REQUISITS MÍNIMS:

  • DIPLOMATURA EN GRADUAT SOCIAL, DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS, GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:

  • TRAMITACIÓ DE CONTRACTES DE TREBALL: ALTES, BAIXES I VARIACIONS DAVANT LA TGSS; ACOMIADAMENTS, QUITANCES, PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL, INSPECCIONS DE TREBALL. ÚS DEL SISTEMA RED

ES VALORARA EXPERIÈNCIA EN LA FUNCIONS REQUERIDES

1

https://lolleria.portalemp.com/ofertas.html?fo=173

 

 Termini d’inscripcions en l’oferta fins el proper dia 14 de gener a les 14 hores.

 

/////////////////////////////////////////////////

Termini d’inscripcions en l’oferta fins el proper dia 11 de gener a les 14 hores.     

 

 
© 2019 Portal de L'Olleria digitalcef.com