: Inicio » Cursos/Empleo » Ofertas de ocupación: Operador plantas depuradoras, peón de almacén y tratamiento de aguas

 

2019/00011

OPERADOR/A DE PLANTES DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS

 • ESTUDIS
  • NO REQUERITS ENCARA QUE ES VALORARÀ FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ.
 • EXPERIENCIA MÍNIMA NO REQUERIDA
 • FUNCIONS
  • ASSEGURAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’ACORD AMB ELS PROCEDIMENTS ESTABLITS.
  • SUPERVISAR I AMB CONTROLAR ELS DIFERENTS PARÀMETRES PER Al CORRECTE DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS.
  • TREBALLS DE CONSERVACIÓ, NETEJA, JARDINERIA MENOR, MANTENIMENT, LUBRICACIÓ, GREIXATGE I PINTURA DESTINATS A MANTINDRE EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT I DE PRESÈNCIA TANT DELS EQUIPS COM DE LES INSTAL·LACIONS

1

incripcions: https://lolleria.portalemp.com/ofertas.html?fo=182

//////////////////////////////////////

2019/00012

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT D’EQUIPS DE TRACTAMENTS D’AIGUA

 • TASQUES A REALITZAR:
  • REALITZAR TOTS AQUELLS SERVEIS CORRECTIUS, PREVENTIUS I INSTAL·LACIONS, I QUALSEVOL TREBALL INDICAT PEL RESPONSABLE.
  • REALITZAR PROVES EN PLANTES PILOTS I TREBALLS I+D+I.
  • REALITZACIÓ DE MANTENIMENTS PREVENTIUS INDUSTRIALS COMPLINT AMB LES SEUES FULLES DE CHECKING.
  • REALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS FABRICATS

1

inscripcion: https://lolleria.portalemp.com/ofertas.html?fo=183

////////////////////////////////////

2019/00013

PEÓ MAGATZEM

 • Edat: 25-45 anys
 • Experiència en tasques de magatzem
 • Carrega i descarrega de mercaderies
 • Preparació de encomandes nacionals e internacionals
 • Disponibilitat immediata
 • Vehicle Propi
 • Experiència en tasques de magatzem
 • Carrega i descarrega de mercaderies
 • Preparació de encomandes nacionals e internacionals
 • Disponibilitat immediata
 • Vehicle Propi

1

COMPLETA

inscripcions: https://lolleria.portalemp.com/ofertas.html?fo=184

////////////////////////////////////

Informació:

Ajuntament de l’Olleria

AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local)

adl@lolleria.org

 

© 2019 Portal de L'Olleria digitalcef.com