: Inicio » Economia y Turismo » Un total de 24 empresaris o emprenedors s’han beneficiat del programa R-activa 2019

 

Un total de 24 empresaris o emprenedors s’han beneficiat del programa R-activa 2019 de l’Ajuntament de l’Olleria

 

L’Ajuntament de l’Olleria va llençar fa uns mesos una nova edició del Pla R-Activa destinat a empreses i nous emprenedors, per a la promoció i creació de negocis. Un total de 24 empreses, empresaris i emprenedors s’han beneficiat d’aquestes ajudes que han ascendit a un total de 13.982,50 euros.

Com en edicions anteriors, el Pla comptava amb tres programes diferents: Emplea, Emprén i Innova.

El programa Emplea que és el destinat a ajudar a crear nous llocs de treball, s’ha atorgat a un total de 13 empreses, amb una inversió total de 7.882,50 euros.

Quant al programa Emprén, estava pensat per a les persones físiques i jurídiques que havien creat o volien crear una nova empresa a l’Olleria i que han sigut un total de 6.

Pel que fa al programa Innova, aquest buscava donar suport a la innovació, modernització i millora de les empreses de l’Olleria, sent un total de 5 les empreses que s’han beneficiat d’aquestes ajudes.

El Regidor de promoció econòmica, Rubén Morrió ha afirmat que “des de l’Ajuntament de l’Olleria és continuarà treballant per fomentar l’emprenedoria i per ajudar a les xicotetes i grans empreses del municipi amb la finalitat de crear més llocs de treball i millorar les condicions dels ja existents”.

 

Un total de 24 empresarios o emprendedores se han beneficiado del programa R-activa 2019 del Ayuntamiento de l’Olleria

 

El Ayuntamiento de l’Olleria tiró hace unos meses una nueva edición del Plano R-Activa destinado a empresas y nuevos emprendedores, para la promoción y creación de negocios. Un total de 24 empresas, empresarios y emprendedores se han beneficiado de estas ayudas que han ascendido a un total de 13.982,50 euros.

Cómo en ediciones anteriores, el Plan contaba con tres programas diferentes: Emplea, Emprende e Innova.

El programa Emplea que es lo destinado a ayudar a crear nuevos puestos de trabajo, se ha otorgado a un total de 13 empresas, con una inversión total de 7.882,50 euros.

En cuanto al programa Emprende, estaba pensado para las personas físicas y jurídicas que habían creado o querían crear una nueva empresa en l’Olleria y que han sido un total de 6.

En cuanto al programa Innova, este buscaba apoyar a la innovación, modernización y mejora de las empresas de l’Olleria, siente un total de 5 las empresas que se han beneficiado de estas ayudas.

El Regidor de promoción económica, Rubén Morrió ha afirmado que “desde el Ayuntamiento de l’Olleria se continuará trabajando para fomentar el emprendimiento y para ayudar en las pequeñas y grandes empresas del municipio con el fin de crear más puestos de trabajo y mejorar las condiciones de los ya existentes”.

© 2019 Portal de L'Olleria digitalcef.com