: Inicio » Economia y Turismo, Portada » El Ayuntamiento de l’Olleria realiza mejoras en el Polígono “El Carrascot”

Ajuntament de l’Olleria 19/11/2019

L’Ajuntament de l’Olleria realitza millores al Polígon “El Carrascot” gràcies a les ajudes de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial)

L’Ajuntament de l’Olleria està realitzant un total de tres intervencions de millora al Polígon Industrial “El Carrascot”, gràcies a una ajuda per valor de 119.997,51 euros, atorgada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (l’IVACE).

Aquesta subvenció de l’IVACE cobreix el 80% del preu total d’aquesta intervenció, sent el 20% restant aportat per l’Ajuntament de l’Olleria i que suposa una inversió de 79.998,37 euros.

Concretament les actuacions de millora realitzades són: Senyalització horitzontal, passos de vianants, delimitació de carrils i zones d’aparcament, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària. La segona actuació serà la identificació dels carrers, mitjançant senyalització vertical, necessari per a millorar la identificació de les empreses, ja que l’actual cartelleria és il·legible o inexistent. Per últim, també s’estan realitzant millores a les zones verdes, entre les quals es troba, la construcció d’un mur de contenció i l’ampliació de la xarxa de reg en totes les zones enjardinades del polígon, entre d’altres.

L’Alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, ha afirmat que “des de l’Ajuntament de l’Olleria es continuarà treballant en la millora dels espais empresarials del municipi amb la finalitat de fer-los més accessibles i segurs”.

El Ayuntamiento de l’Olleria realiza mejoras en el Polígono “El Carrascot” gracias a las ayudas del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)

El Ayuntamiento de l’Olleria está realizando un total de tres intervenciones de mejora en el Polígono Industrial “El Carrascot”, gracias a una ayuda por valor de 119.997,51 euros, otorgada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (el IVACE).

Esta subvención del IVACE cubre el 80% del precio total de esta intervención, siendo el 20% restante aportado por el Ayuntamiento de l’Olleria y que supone una inversión de 79.998,37 euros.

Concretamente las actuaciones de mejora realizadas son: Señalización horizontal, pasos de peatones, delimitación de carriles y zonas de aparcamiento, con el objetivo de mejorar la seguridad viaria. La segunda actuación será la identificación de las calles mediante señalización vertical, necesaria para mejorar la identificación de las empresas puesto que la actual cartelería es ilegible o inexistente. Por último, también se están realizando mejoras en las zonas verdes, entre las cuales se encuentran, la construcción de un muro de contención y la ampliación de la red de riego en todas las zonas ajardinadas del polígono, entre otras.

El Alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, ha afirmado que “desde el Ayuntamiento de l’Olleria se continuará trabajando en la mejora de los espacios empresariales del municipio con el fin de hacerlos más accesibles y seguros”.

© 2019 Portal de L'Olleria digitalcef.com