: Inicio » Noticies, Portada » 16é Concurs de Música Festera “Francesc Cerdà”

Ajuntament de l’Olleria, 20/11/2019

16é Concurs de Música Festera “Francesc Cerdà” modalitat “Pasdoble” de l’Olleria

 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Olleria conjuntament amb la Junta de festes i la Societat Escola Musical Santa Cecília del municipi, han organitzat la 16 edició del Concurs de música festera “Francesc Cerdà” en la modalitat de “Pasdobles”.

Aquest esdeveniment ja s’ha convertit en una cita ineludible al calendari cultural de l’Olleria després d’un total de 16 edicions.

Com a les passades edicions, la gent interessada a participar ha d’enviar les seues obres, amb els requisits expressats a les bases, a l’Ajuntament de l’Olleria abans del 8 de gener.

Una volta finalitzada eixa data se seleccionarà als finalistes i el dia 29 de febrer, la Societat Musical Santa Cecília de l’Olleria interpretarà les obres al Teatre Goya.

Hi haurà un total de 4 premis:

- PRIMER PREMI: 2.000 euros.

- SEGON PREMI: 1.000 euros.

- TERCER PREMI: 500 euros.

- QUART PREMI: 250 euros.

Més informació al correu electrònic cij@lolleria.org i al 96 220 08 66.

 

16.º Concurso de Música Festera “Francesc Cerdà” modalidad “Pasodoble” de l’Olleria

 

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de l’Olleria juntamente con la Junta de fiestas y la Sociedad Escuela Musical Santa Cecilia del municipio, han organizado la 16 edición del Concurso de música festera “Francesc Cerdà” en la modalidad de “Pasodobles”.

Este acontecimiento ya se ha convertido en una cita ineludible en el calendario cultural de l’Olleria después de un total de 16 ediciones.

Como en pasadas ediciones, la gente interesada en participar tiene que enviar sus obras, con los requisitos expresados en las bases, al Ayuntamiento de l’Olleria antes del 8 de enero.

Una vez finalizada esa fecha se seleccionará a los finalistas y el día 29 de febrero, la Sociedad Musical Santa Cecília de l’Olleria interpretará las obras en el Teatro Goya.

Habrá un total de 4 premios:

- PRIMER PREMIO: 2.000 euros.

- SEGUNDO PREMIO: 1.000 euros.

- TERCER PREMIO: 500 euros.

- CUARTO PREMIO: 250 euros.

Más información en el correo electrónico cij@lolleria.org y en el 96 220 08 66.

 

BASES

——————-

BASES
1. Cada participant podrà presentar quantes obres desitge, sempre que acompleixen els
següents requisits:
- Ser originals de l’autor que les presenta.
- Ser inèdites.
- No haver estat interpretades amb anterioritat.
- La duració màxima de l’obra serà de 6 minuts.
2. Es valorarà especialment l’originalitat i la qualitat compositiva de l’obra, així com la seua
idoneïtat per poder ser interpretades a les desfilades festeres.
3. Documentació a presentar:
• 4 còpies de la partitura DEGUDAMENT ENQUADERNADA en un sobre sota un lema.
• 2 còpies de les parts corresponents a la instrumentació indicada a l’annexe 1, degudament
maquetades de manera que afavorisca la bona lectura i interpretació de l’obra.
• 1 còpia en CD o memòria USB de la maqueta-audio de l’obra amb sons MIDI o virtuals.
• 1 còpia dels arxius digitals de tot el material en format PDF.
Es podran afegir instruments no especificats a l’annexe 1, com per exemple la dolçaina,
indicant a la partitura que la seu utilització serà opcional.
Les obres en cap cas hauran d’anar signades, això comportaria l’exclusió automàtica.
Tanmateix s’adjuntarà un sobre tancat sota el mateix lema amb:
• Document on apareixerà la identificació del concursant, adreça, telèfon, e-mail.
• Declaració jurada del compositor manifestant l’originalitat de la seua composició i títol definitiu
de l’obra.
4. El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 8 de GENER de 2020, estos s’enviaran a:
Ajuntament de l’Olleria.
Concurs de Música Festera “Francesc Cerdà”,
C. de Sant Tomàs nº 2,
46850 L’OLLERIA (València).
5. Finalitzat el termini d’admissió un jurat tècnic seleccionarà, entre totes les obres
presentades, un màxim de quatre obres, les quals tindran la consideració de finalistes. En cas
de no haver-se presentat un mínim de quatre obres, el concurs quedarà anul·lat.
6. Les obres finalistes seran interpretades per la Banda Societat Escola Musical “Santa Cecilia”
al Teatre Goya de l’Olleria el dia 29 de febrer de 2020.
Les tres entitats organitzadores del concurs, proposaran cadascuna, una persona de solvència
reconeguda que formaran el jurat, que serà l’encarregat d’atorgar els premis. En el descans
d’este concert els assistents votaran per atorgar un premi especial del públic.
Els premis del jurat podrien quedar deserts si este ho considera convenient.
7. Premi:
- Un primer premi dotat amb 2.000 euros.
- Un segon premi dotat amb 1.000 euros.
- Un premi del públic dotat amb 500 euros.
- Un accèssit de 250 euros per als finalistes no premiats.
Els premis estaran subjectes a retenció fiscal segons normativa vigent.
Els concursants finalistes, en cas de ser premiats, hauran de recollir personalment el premi, de
no poder assistir per força major, hauran d’enviar un representant amb la seua autorització. De
no assistir cap persona, el premi serà revocat.
8. Les obres no seleccionades podran ser retirades en el termini de seixanta dies des que es
faça públic el veredicte del jurat, a l’Ajuntament de l’Olleria. Després d’este temps, passaran a
formar part de l’arxiu de la Societat Escola Musical “Santa Cecília” de l’Olleria.
9. Els autors de les obres premiades, a través de l’acceptació de les bases, cediran en
exclusiva els drets d’edició i/o gravació a l’Organització del concurs.
10. Altres qüestions no especificades en les bases seran resoltes pels membres del jurat, així
com el sistema de puntuació que s’aplicarà per a valorar les obres. El director de la SEM Santa
Cecilia podrà ser requerit pel jurat o la organització per a donar informació o per actuar com a
mediador davant qualsevol inconvenient que hi puguera sorgir a l’hora de la deliberació.
11. La participació al concurs suposa l’acceptació de totes les seues BASES.

© 2019 Portal de L'Olleria digitalcef.com