: Inicio » Educació i Salut » Escola de Nadal 2019 – 2020 de l’Olleria

Ajuntament de l’Olleria, 4/12/2019

Escola de Nadal 2019 – 2020 de l’Olleria

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de l’Olleria ha preparat diverses activitats per a què els xiquets i xiquetes en edat escolar seguesquen passant-ho bé a les vacances de nadal, concretament els dies 23, 24, 26, 27, 30 i 31 de desembre de 2019 i 2, 3 de gener de 2020.

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’infantil realitzaran l’escola de nadal a l’aula de psicomotricitat del pavelló de la Solana, amb la finalitat d’evitar el fred de l’hivern, i a més, gaudiran de tallers en anglés, entre les quals es troben el joc i moviment lliure, les coreografies nadalenques o diversos treballs manuals. A banda, altres activitats complementàries com ara un teatre al Parc Beat Pare Ferreres, un contacontes amb Almudena Francés a la biblioteca municipal o la visita al Betlem guanyador del I Concurs de Betlems de l’Olleria 2019.

Els alumnes de primària (1r a 6é), per la seua banda, realitzaran l’Escola de Nadal a les pistes esportives del pavelló de La Solana i el Poliesportiu municipal. Realitzaran activitats tenint en compte la motivació dels mateixos alumnes siguen multiesportives o més tranquil·les, com ara els treballs manuals nadalencs, cine o ball. Els alumnes de primària, també realitzaran diverses activitats complementàries com ara jocs aquàtics a la piscina coberta, pujada al campanar, teatre al Parc Beat Pare Ferreres, etc.

El preu d’aquesta Escola de Nadal 2019 – 2020 serà de 32 euros.

Més informació i inscripcions a l’oficina del CIJ de l’Ajuntament de l’Olleria en horari de 9 h a 14 h de dilluns a divendres fins al 17 de desembre.

El pagament de l’activitat es realitzarà a l’oficina de recaptació.

Escuela de Navidad 2019 – 2020 de l’Olleria

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de l’Olleria ha preparado varias actividades para que los niños y niñas en edad escolar sigan pasándolo bien en las vacaciones de navidad, concretamente los días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2019 y 2, 3 de enero de 2020.

Los alumnos de 1.º, 2.º y 3.º de infantil realizarán la escuela de navidad en el aula de psicomotricidad del pabellón de la Solana, con el fin de evitar el frío del invierno, y además, disfrutarán de talleres en inglés, entre las cuales se encuentran el juego y el movimiento libre, las coreografías navideñas o varios trabajos manuales. Además, también realizaran a parte otras actividades complementarias como por ejemplo un teatro en el Parque Beat Pare Ferreres, un cuentacuentos con Almudena Francés en la biblioteca municipal o la visita al Belén ganador del I Concurso de Belenes de l’Olleria 2019.

Los alumnos de primaria (1.º a 6.º), por su parte, realizarán la Escuela de Navidad en las pistas deportivas del pabellón de La Solana y el Polideportivo municipal. Realizarán actividades teniendo en cuenta la motivación de los mismos alumnos sean multideportivas o más tranquilas, como por ejemplo trabajos manuales navideños, cine o baile. Los alumnos de primaria también realizarán varias actividades complementarias como por ejemplo juegos acuáticos en la piscina cubierta, subida al campanario, teatro en el Parque Beat Pare Ferreres, etc.

El precio de esta Escuela de Navidad 2019 – 2020 será de 32 euros.

Más información e inscripciones en la oficina del CIJ del Ayuntamiento de l’Olleria en horario de 9 h a 14 h de lunes a viernes hasta el 17 de diciembre.

El pago de la actividad se realizará en la oficina de recaudación.

© 2019 Portal de L'Olleria digitalcef.com