: Inicio » Educación y Salud, Portada » El Ayuntamiento suspende diversos actos públicos previstos para los próximos días

 

COMUNICAT OFICIAL

L’Agencia de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana ha remés les primeres circulars dirigides a tots els ajuntaments de la província amb diverses recomanacions sobre el COVID – 19, més conegut com a Coronavirus, que tenen com a finalitat prevenir les conseqüències d’aquesta malaltia.

L’epidèmia ocasionada per aquest virus planteja greus problemes per l’elevada demanda de mitjans sanitaris que suposa i que fa necessari tenir una gestió de crisi amb actuacions orientades a disminuir la propagació de la malaltia i evitar l’alarma social a través d’una clara informació sobre la situació.

Des de la Generalitat Valenciana se’ns han oferit diverses recomanacions que inclouen:

1- Reducció de visites i reunions amb personal extern.
2- Suspensió de:
- Visites divulgatives.
- Impartició/recepció de cursos.
- Cessions de llocs de reunió a altres organitzacions.
3- Procedir a la declaració de “zones sensibles” com poden ser: sales 24 h, sales de descans, serveis públics i sales de reunió.
4- Recomanacions d’higiene personal com ara, evitar el contacte físic, llavar-se les mans amb regularitat, evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca sense haver-se llavat les mans adequadament abans, tossir sempre damunt d’un mocador, colze o manega i no sobre la mà i no compartir aliments.
5- En cas de presència de símptomes cridar al 900 300 555.
6- Restringir l’accés al personal no absolutament necessari a les sales i zones de reunió.
7- Mesures d’higiene col·lectiva com ara la ventilació de dependències i la utilització de lleixiu per desinfectar banys i cuines, entre d’altres.

Davant aquestes recomanacions rebudes per l’Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana, aquest mateix matí s’han reunit els caps de departaments de l’Ajuntament de L’Olleria i han decidit ajornar les activitats esportives, culturals i lúdiques previstes al municipi aquest cap de setmana i que són les següents:

Les activitats ajornades són:

- L’acte d’Esport i Dona previst per a aquest divendres 13 de març a les 19:30 hores al Teatre Goya.
- L’activitat Naturbalance 2020 prevista per a aquest diumenge 15 de març a partir de les 10 hores al Paratge Natural “Heretat del Salido”.
- El Musical “L’encanteri del llibre viatger” organitzat per la Filà Bohemios aquest dissabte 14 de març en dues sessions; a les 17 i a les 19 hores al Teatre Goya.
- El curs de formació destinat als comerciants de L’Olleria d’aquesta vesprada a l’Espai Ideo.
- El curs de Primers Auxilis i Alimentació, organitzat pel CEFIRE en l’aula taller del Centre Social.
- El curs d’entrenador de Futbol Sala d’aquest cap de setmana al poliesportiu municipal.

La resta de serveis municipals i espais públics continuaran amb programació normal, sempre recomanant seguir les mesures d’higiene i prevenció, expressades anteriorment, per evitar possibles contagis o la propagació d’aquesta malaltia.

——————————–

 COMUNICADO OFICIAL

La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana ha remitido las primeras circulares dirigidas a todos los ayuntamientos de la provincia con varias recomendaciones sobre el COVID – 19, más conocido como Coronavirus, que tienen como finalidad prevenir las consecuencias de esta enfermedad.
La epidemia ocasionada por este virus plantea graves problemas por la elevada necesidad de medios sanitarios que supone y que hace necesario tener una gestión de crisis con actuaciones orientadas a disminuir la propagación de la enfermedad y evitar la alarma social a través de una clara información sobre la situación.
Desde la Generalitat Valenciana se nos han ofrecido varias recomendaciones que incluyen:
1- Reducción de visitas y reuniones con personal externo.
2- Suspensión de:
– Visitas divulgativas.
– Impartición/recepción de cursos.
– Cesiones de lugares de reunión a otras organizaciones.
3- Proceder en la declaración de “zonas sensibles” como pueden ser: salas 24 h, salas de descanso, baños públicos y salas de reunión.
4- Recomendaciones de higiene personal como, por ejemplo, evitar el contacto físico, lavarse las manos con regularidad, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos adecuadamente antes, toser siempre encima de un pañuelo, codo o manga y no sobre la mano y no compartir alimentos.
5- En caso de presencia de síntomas llamar al 900 300 555.
6- Restringir el acceso al personal no absolutamente necesario en las salas y zonas de reunión.
7- Medidas de higiene colectiva como por ejemplo la ventilación de dependencias y la utilización de lejía para desinfectar baños y cocinas, entre otros.
Ante estas recomendaciones recibidas por la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana, esta misma mañana, se han reunido los jefes de departamentos del Ayuntamiento de L’Olleria y han decidido aplazar las actividades deportivas, culturales y lúdicas previstas en el municipio este fin de semana y que son las siguientes:
– El acto de Deporte y Mujer previsto para este viernes 13 de marzo a las 19:30 horas al Teatro Goya.
– La actividad Naturbalance 2020 prevista para este domingo 15 de marzo a partir de las 10 horas al Paraje Natural “Heredado del Salido”.
– El Musical “El hechizo del libro viajero” organizado por la Filà Bohemios este sábado 14 de marzo en dos sesiones; a las 17 y a las 19 horas al Teatro Goya.
– El curso de formación destinado a los comerciantes de L’Olleria de esta tarde en el Espacio Ideo.
– El curso de Primeros Auxilios y Alimentación, organizado por el CEFIRE en el aula taller del Centro Social.
– El curso de entrenador de Fútbol Sala de este fin de semana en el polideportivo municipal.
El resto de servicios municipales y espacios públicos continuarán con programación normal, siempre recomendando seguir las medidas de higiene y prevención, expresadas anteriormente, para evitar posibles contagios o la propagación de esta enfermedad.

© 2020 Portal de L'Olleria digitalcef.com