: Inicio » Educación y Salud, Portada » La Mancomunidad destina 50,000 € para señalizar itinerarios de rutas cicloturistas

 

 

La Vall d’Albaida aposta pel cicloturisme com a atractiu turístic vertebrador de la comarca

La Mancomunitat destina 50.000 euros del Pla d’inversions de la Diputació de València per a rellançar la senyalització dels itineraris de ‘Roda la Vall’

Dimecres, 15 de juliol. La Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida acaba d’incloure entre els projectes a sufragar a càrrec del Pla d’inversions de la Diputació de València la senyalització dels itineraris dissenyats en el programa ‘Roda la Vall’. La iniciativa, sorgida en el marc del Pla de competitivitat turística 2016-2018, vertebra els 34 municipis de la comarca mitjançant un traçat de més de 200 quilòmetres estructurat en cinc etapes i es completa amb altres huit rutes temàtiques.

L’objectiu de reservar 50.000 euros de l’ajuda provincial recau en el foment del cicloturisme com un dels atractius turístics de major demanda en la nova realitat sorgida arran de la pandèmia de la Covid-19. Així, “els llocs no massificats i, sobretot, el contacte amb la natura passen a ser valors molt demandats pels visitants”, com destaquen des del Departament de Turisme de l’ens comarcal.

Igualment, una altra de les actuacions previstes en la represa del projecte és la seua vinculació amb rutes de les comarques veïnes “per a teixir, d’aquesta forma, tot un entramat de rutes de gran interés tant per a les persones que desitgen recorreguts més reduïts com per a aquelles que dediquen diversos dies de les seues vacances a travessar una ampla extensió del nostre territori”, segons el conseller de Turisme, José M. Beneyto. De fet, en la informació actual de cada ruta s’inclou junt a la fitxa tècnica i el perfil orogràfic, una completa descripció de la mateixa i aspectes geogràfics, culturals i gastronòmics.

Etapes i rutes

La travessia completa per la Vall d’Albaida recorre més de 200 quilòmetres amb 4.667 metres de desnivell positiu acumulat i es pot realitzar de forma totalment personalitzada; no obstant això, hi ha cinc etapes establertes per a major comoditat. La primera, ‘De la Vall a la Mariola’, recorre Ontinyent i Bocairent durant 44,13 km; la segona uneix aquesta darrera població amb Aielo de Malferit a través de ‘Les muntanyes que rodegen la Vall’ (55,99 km) per a continuar, en la tercera, fins Llutxent per ‘La Vall profunda’ (50,50 km). En quart lloc, es retorna fins Albaida per “l’Ombria del Benicadell’ (39,22 km) i, per últim, fins la capital comarcal “Per terres del marquesat” amb els darrers 9,88 km.

Vinculades a aquest recorregut, es defineixen huit rutes temàtiques que permeten aprofundir en el coneixement del paisatge i completar la integració dels 34 municipis de la Vall d’Albaida. En aquest àmbit figuren el barranc del Joncar (9,61 km), els pobles del riu (11,36 km), el Surar de Pinet – Llutxent (14,36 km), el camí dels Corporals d’aquesta darrera localitat (16,08 km), el camí de Jaume I a la Vall d’Albaida (36,43 km), les Penyes Albes i Terrateig (10,57 km), l’Ombria del Benicadell (20,36 km) i la Covalta (12,52 km). Es completa, així, un ampli ventall de possibilitats perquè es puguen adaptar a les preferències de cada persona o de cada grup.

Guia completa: https://api.valldalbaida.com/admin/files/5394/GUIA-Roda-la-Vall_VAL.pdf

____________________________________________

La Vall d’Albaida apuesta por el cicloturismo como atractivo turístico vertebrador de la comarca

La Mancomunidad destina 50.000 euros del Plan de inversiones de la Diputación de Valencia para relanzar la señalización de los itinerarios de ‘Roda la Vall’

Miércoles, 15 de julio. La Mancomunidad de municipios de la Vall d’Albaida acaba de incluir entre los proyectos a sufragar con cargo al Plan de inversiones de la Diputación de Valencia la señalización de los itinerarios diseñados en el programa ‘Roda la Vall’. La iniciativa, surgida en el marco del Plan de competitividad turística 2016-2018, vertebra los 34 municipios de la comarca mediante un trazado de más de 200 kilómetros estructurado en cinco etapas y se completa con otras ocho rutas temáticas.

El objetivo de reservar 50.000 euros de la ayuda provincial recae en el fomento del cicloturismo como uno de los atractivos turísticos de mayor demanda en la nueva realidad surgida a raíz de la pandemia del Covid-19. Así, “los sitios no masificados y, sobre todo, el contacto con la naturaleza pasan a ser valores muy demandados por los visitantes”, como destacan desde el Departamento de Turismo del ente comarcal.

Igualmente, otra de las actuaciones previstas en la reanudación del proyecto es su vinculación con rutas de las comarcas vecinas “para tejer, de esta forma, todo un entramado de rutas de gran interés tanto para las personas que desean recorridos más reducidos como para aquellas que dedican varios días de sus vacaciones en recorrer una amplia extensión de nuestro territorio”, según el consejero de Turismo, José M. Beneyto. De hecho, en la información actual de cada ruta se incluye junto a la ficha técnica y el perfil orográfico, una completa descripción de la misma y aspectos geográficos, culturales y gastronómicos.

Etapas y rutas

La travesía completa por la Vall d’Albaida recorre más de 200 kilómetros con 4.667 metros de desnivel positivo acumulado y se puede realizar de forma totalmente personalizada; sin embargo, hay cinco etapas establecidas para mayor comodidad. La primera, ‘De la Vall a la Mariola’, recorre Ontinyent y Bocairent durante 44,13 km; la segunda une esta última población con Aielo de Malferit a través de ‘Las montañas que envuelven el valle’ (55,99 km) para continuar, en la tercera, hasta Llutxent por ‘La Vall profunda’ (50,50 km). En cuarto lugar, se vuelve hasta Albaida por “la Umbría del Benicadell” (39,22 km) y, por último, hasta la capital comarcal “Por tierras del marquesado” con los últimos 9,88 km.

Vinculadas a este recorrido, se definen ocho rutas temáticas que permiten profundizar en el conocimiento del paisaje y completar la integración de los 34 municipios de la Vall d’Albaida. En este ámbito figuran el barranco del Joncar (9,61 km), los pueblos del río (11,36 km), el Surar de Pinet – Llutxent (14,36 km), el camino de los Corporales de esta última localidad (16,08 km), el camino de Jaime I en la Vall d’Albaida (36,43 km), les Penyes Albes y Terrateig (10,57 km), la Umbría del Benicadell (20,36 km) y la Covalta ( 12,52 km). Se completa así un amplio abanico de posibilidades para que se puedan adaptar a las preferencias de cada persona o de cada grupo.

Guia completa: https://api.valldalbaida.com/admin/files/5394/GUIA-Roda-la-Vall_CAS.pdf

© 2020 Portal de L'Olleria digitalcef.com