: Inicio » Educación y Salud, Portada » Nueva sala de espera anexa en urgencias del hospital de Xàtiva

 

Amb una superfície superior als 100 metres quadrats, s’ha instal·lat una carpa annexa a l’àrea d’urgències de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Es pretén així ampliar l’espai per a l’espera d’acompanyants després que per motiu de la pandèmia les sales habituals s’han hagut de fraccionar per als tres circuits independents que existeixen en urgències (respiratoris, general i pediatria).

La nova sala té accés des de la sala d’espera d’acompanyants de pacients amb patologia “no respiratòria”, compta amb climatització, sòl de tarima, llum natural, ventilació i extracció d’aire independent i proveeix d’espai suficient per a poder mantenir la distància de seguretat i complir amb els requeriments d’aforament que és el seu principal objectiu .

Aquesta instal·lació busca una major confortabilitat dels acompanyants dels malalts mentre són atesos. Es recorda que per motius de seguretat  el nombre d’acompanyants està limitat a un per pacient però NO poden accedir amb ells a les àrees on se’ls presta l’atenció directa, excepte en casos de persones dependents.

______________________________

Con una superficie superior a los 100 metros cuadrados, se ha instalado una carpa anexa al área de urgencias del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Se pretende así ampliar el espacio para la espera de acompañantes después que por motivo de la pandemia las salas habituales se hayan tenido que fraccionar para los tres circuitos independientes que existen en urgencias (respiratorios, general y pediatría).

La nueva sala tiene acceso desde la sala de espera de acompañantes de pacientes con patología “no respiratoria”, cuenta con climatización, suelo de tarima, luz natural, ventilación y extracción de aire y provee de espacio suficiente para poder mantener la distancia de seguridad y cumplir con los requerimientos de aforo que es su principal objetivo

Esta instalación busca una mayor confortabilidad de los acompañantes de los enfermos mientras son atendidos. Se recuerda que por motivos de seguridad  el número de acompañantes está limitado a uno por paciente pero NO pueden acceder con ellos a las áreas donde se les presta la atención directa salvo en casos de personas dependientes.

 

© 2020 Portal de L'Olleria digitalcef.com