: Inicio » Cursos/Empleo » Oferta de ocupación: Técnico de proyectos

 

 

2021/00047

TÈCNIC/A DE PROJECTES PER AL FONS VALENCIÀ DE LA SOLIDARITAT

PERFIL NECESSÀRI DE LES PERSONES CANDIDATES:

 • Titulació universitària.
 • Formació en cooperació al desenvolupament i educació per al desenvolupament i la ciutadania global.
 • Experiència en formulació, execució, seguiment i justificació de projectes de cooperació i educació per al desenvolupament.
 • Experiència sobre terreny a països empobrits en lexecució de projectes de cooperació per al desenvolupament.
 • Idiomes (competència escrita i oral): valencià i castellà.
 • Coneixements dinformàtica: paquet office i xarxes socials.
 • Estar en possessió del permís de conduir B1 i disponibilitat de vehicle (imprescindible).
 • Tindre disponibilitat de viatjar per la Comunitat Valenciana.
 • Disponibilitat per fer seguiment identificació i seguiment de projectes sobre el terreny a països empobrits.

ES VALORARÀ:

 • Coneixement del Fons Valencià per la Solidaritat.
 • Idiomes (competència escrita i oral).
 • Disponibilitat dincorporació immediata.
 • Dots per a les relacions interpersonals.
 • Capacitat de proposta, anàlisi i iniciativa.
 • Capacitat de treball en equip i de forma autònoma.
 • Capacitat creativa i resolutiva.

PROCÉS:

Les persones interessades hauran daportar:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Carta de motivació i documentació escanejada de la titulació i mèrits que es facen referència al C.V.
 • També es farà constar fins a 3 contactes de referència dels darrers treballs realitzats (nom de lorganització, lloc i telèfon de contacte).
 • El termini per presentar la documentació finalitza l11 de juliol, i sha denviar al correu electrònic: oficina@fonsvalencia.org amb lassumpte «Oferta treball tècnic/a de projectes».
 • A partir del 15 de juliol es convocarà als candidats/tes seleccionats a una entrevista personal. Es podrà sol·licitar prova documental de les titulacions o experiència laboral.
 • No es valoraran les candidatures que no cumplisquen els requisits de loferta. Sols sacceptarà la documentació en format digital

De 1 a 6 meses

1

Província: Castellón

https://lolleria.portalemp.com/ofertas.html?fo=338

Termini d’inscripcions en l’oferta fins al dia 11 de juliol de 2021 a les 14 hores.

© 2021 Portal de L'Olleria digitalcef.com