: Inicio » Moros i Cristiáns, Portada » XXXVII Concurso del Cartel de Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2024

Al concurs podran participar fins el 28 de febrer totes aquelles persones que ho desitgen, tant en grup com individualment, amb treballs de la seua pròpia creació, originals i inèdits i el cartell versarà sobre les Festes de Moros i Cristians de L’Olleria.

La Junta Central de Festes i l’Ajuntament de L’Olleria convoquen el “XXXVII Concurs del Cartell de Festes Patronals i de Moros i Cristians 2024”. Un concurs de lliure participació que versarà sobre les Festes d’interés turístic del 31 d’agost al 3 de setembre d’este any. 

El termini d’admissió de cartells finalitzarà el pròxim 28 de febrer, fins a les 14 hores, i el jurat, que deliberarà el 29 de febrer, estarà compost per persones qualificades que seran anomenades en el seu moment per la Junta Central de Festes i l’Ajuntament. 

A més, l’autor o l’autora de l’únic cartell guanyador tindrà un premi de 750 euros. La participació en este concurs suposa la total acceptació d’estes bases, les quals estan a disposició del públic en les oficines de l’Ajuntament de L’Olleria i a la seua web municipal, al Centre d’Informació Juvenil i en les xarxes socials de la Junta Central de Moros i Cristians. 

Consulta ací les bases per a participar en el “XXXVII Concurs del Cartell de Festes Patronals i de Moros i Cristians 2024”.

______________________

Al concurso podrán participar hasta el 28 de febrero todas aquellas personas que lo desean, tanto en grupo como individualmente, con trabajos de su propia creación, originales e inéditos y el cartel versará sobre las Fiestas de Moros y Cristianos de L’Olleria.

La Junta Central de Fiestas y el Ayuntamiento de L’Olleria convocan el “XXXVII Concurso del Cartel de Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2024”. Un concurso de libre participación que versará sobre las Fiestas de interés turístico del 31 de agosto al 3 de septiembre de este año. 

El plazo de admisión de carteles finalizará el próximo 28 de febrero, hasta las 14 horas, y el jurado, que deliberará el 29 de febrero, estará compuesto por personas cualificadas que serán denominadas en su momento por la Junta Central de Fiestas y el Ayuntamiento. 

Además, el autor o la autora del único cartel ganador tendrá un premio de 750 euros. La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases, las cuales están a disposición del público en las oficinas del Ayuntamiento de L’Olleria y a su web municipal, en el Centro de Información Juvenil y en las redes sociales de la Junta Central de Moros y Cristianos. 

Consulta aquí las bases para participar en el “XXXVII Concurso del Cartel de Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2024”.

© 2024 Portal de L'Olleria digitalcef.com