: Inicio » Cursos/Empleo, Portada » El Ayuntamiento ofrece 3 becas para el CampusTec

La Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi, organitza un any més el CAMPUSTEC. És un campament tecnològic d’estiu que permetrà als nostres joves gaudir d’una activitat d’oci alternatiu durant les vacances d’estiu, amb la filosofia d’aprendre fent, des del dilluns 4 de juliol al divendres 15 de juliol de 2022, en horari de 9.00 a 14:00h. Al llarg de dues setmanes, els participants donaran curs a la seua creativitat desenvolupant xicotets projectes cientificotècnics en àmbits tan atractius per al seu futur professional com la robòtica, el disseny i fabricació digital, la programació d’interfícies, i desenvolupament de videojocs.

Està dirigit a dos nivells d’estudiants: des de 1r ESO a 3r ESO i des de 4t ESO a 2n de Batxillerat i cicles formatius. El termini d’inscripció comença el 6 de Juny al 28 de juny de 2022 en www.campustec.epsa.upv.es. El campus disposa de 40 places.

El Ayuntamiento de L’Olleria da 3 becas para participar en el CAMPUSTEC de la Universidad Politècnica de Alcoy

Un año más, el Ayuntamiento de L’Olleria becará a 3 estudiantes de L’Olleria de entre 1º de ESO hasta Bachillerato y Ciclos Formativos, para poder participar en el campus tecnológico, CAMPUSTEC, de la Universitat Politècnica de València en su Campus de Alcoy.

Este campus tendrá lugar del 4 al 15 de julio, en horario de 9 a 14 h, en las instalaciones del Campus de Alcoy.

Los interesados o interesadas en solicitar esta beca lo podrán hacer en la oficina de la AODL del Ayuntamiento de L’Olleria o a través de la Sede Electrònica (https://lolleria.sedelectronica.es/info.0) hasta el 28 de junio de 2022 (incluido) presentando del DNI y rellenando una instancia general.

Para más información 607 547 643 o en el correo adl@lolleria.org

________________________________

L’Ajuntament de L’Olleria dóna 3 beques per a participar en el CAMPUSTEC de la Universitat Politècnica d’Alcoi

Un any més, l’Ajuntament de L’Olleria becarà a 3 estudiants de L’Olleria d’entre 1r d’ESO fins a Batxillerat i Cicles Formatius, per a poder participar en el campus tecnològic, CAMPUSTEC, de la Universitat Politècnica de València en el seu Campus d’Alcoi.

Aquest campus tindrà lloc del 4 al 15 de juliol, en horari de 9 a 14 h, a les instal·lacions del Campus d’Alcoi.

Els interessats o interessades en sol·licitar aquesta beca ho podran fer a l’oficina de l’AODL de l’Ajuntament de L’Olleria o a través de la Seu Electrònica (https://lolleria.sedelectronica.es/info.0) fins al 28 de juny de 2022 (inclòs) presentant del DNI i emplenant una instància general.

Per a més informació 607 547 643 o en el correu adl@lolleria.org

© 2022 Portal de L'Olleria digitalcef.com