: Inicio » Moros y Cristianos, Portada » Concurs del Cartell de Festes Patronals i MMCC 2023

Ajuntament de l’Olleria 14 de febrero 2023

Al concurs podran participar fins l’1 de març totes aquelles persones que ho desitgen, tant en grup com individualment, amb treballs de la seua pròpia creació, originals i inèdits i el cartell versarà sobre les Festes de Moros i Cristians de L’Olleria.

La Junta Central de Festes i l’Ajuntament de L’Olleria convoquen el “XXXVI Concurs del Cartell de Festes Patronals i de Moros i Cristians 2023”. Un concurs de lliure participació que versarà sobre les Festes d’interés turístic del 2 al 5 de setembre d’este any. 

El termini d’admissió de cartells finalitzarà el pròxim dimecres, 1 de març, fins a les 14 hores, i el jurat, que deliberarà el 2 de març, estarà compost per persones qualificades que seran anomenades en el seu moment per la Junta Central de Festes i l’Ajuntament. 

A més, l’autor o l’autora de l’únic cartell guanyador tindrà un premi de 750 euros. La participació en este concurs suposa la total acceptació d’estes bases, les quals estan a disposició del públic en les oficines de l’Ajuntament de L’Olleria i a la seua web municipal, al Centre d’Informació Juvenil i en les xarxes socials de la Junta Central de Moros i Cristians. 

bases per a participar en el “XXXVI Concurs del Cartell de Festes Patronals i de Moros i Cristians 2023”.

_________________________________________________

En el concurso podrán participar hasta el 1 de marzo todas aquellas personas que lo desean, tanto en grupo como individualmente, con trabajos de su propia creación, originales e inéditos y el cartel versará sobre las Fiestas de Moros y Cristianos de L’Olleria.

La Junta Central de Fiestas y el Ayuntamiento de L’Olleria convocan el “XXXVI Concurso del Cartel de Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2023”. Un concurso de libre participación que versará sobre las Fiestas de interés turístico del 2 al 5 de septiembre de este año. 

El plazo de admisión de carteles finalizará el próximo miércoles, 1 de marzo, hasta las 14 horas, y el jurado, que deliberará el 2 de marzo, estará compuesto por personas cualificadas que serán denominadas en su momento por la Junta Central de Fiestas y el Ayuntamiento. 

Además, el autor o la autora del único cartel ganador tendrá un premio de 750 euros. La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases, las cuales están a disposición del público en las oficinas del Ayuntamiento de L’Olleria y a su web municipal, en el Centro de Información Juvenil y en las redes sociales de la Junta Central de Moros y Cristianos. 

Consulta aquí las bases para participar en el “XXXVI Concurso del Cartel de Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2023”.

© 2023 Portal de L'Olleria digitalcef.com